Mikulášske DOD na záhradníckej škole

Piešťanská stredná odborná škola záhradnícka otvorila dvere návštevníkom, aj záujemcom o štúdium. Deň otvorených dverí naplánovali na 6. decembra a niesol sa v príjemnej mikulášskej atmosfére.
Každý odbor má svoje špecifiká.
Študenti sa v rámci štúdia priučia aj včelárstvu. Úle zriadili priamo v areáli školy a okrem základných vedomostí sa môžu žiaci prihlásiť aj na včelársky krúžok.
Záujemcovia si mohli prezrieť aj práce študentov. Vo vstupnej hale totiž vystavili diela, s ktorými sa budúci floristi zapojili do tradičnej vianočnej súťaže. Tento rok mali žiaci zhotoviť vianočný stromček a svietnik.
Do súťaže sa zapojilo 11 študentov. Prvák, ktorý zhotovil víťazný svietnik, použil skutočne len prírodné materiály.
Ak poznáte vhodných adeptov na štúdium na záhradníckej škole, bližšie informácie získajú i keď deň otvorených dverí zmeškali.