Diskusný večer na tému Čo mi šport dal a čo vzal

1.časť:

2.časť: