64. mfP – Rozhlasový Big Band Gustava Broma a hostia (ČR)

Bez komentára.