64. mfP – Záverečný koncert – Happy birthday Slovenská filharmónia!

Bez komentára